Tesis yönetimi, bir tesisin ihtiyaç duyduğu, asli konusunun dışında kalan ve outsoruce edilebilen tüm operasyonel süreçlerinin profesyonel bir biçimde yürütülmesi hizmetlerini kapsamaktadır. Tesis operasyonel süreçlerinin profesyonellerce yürütülmesi, kurum yöneticilerini yönetsel süreçlerin kontrolörü seviyesine çekerek maksimum zaman tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca tesis yönetim şirketlerinin ürün/makine tedariki aşamasında pazara olan hakimiyeti ve pazarlık gücü sayesinde hizmetin üretimi için gerekli olan girdilerin temininde maliyet avantajı sağlanmaktadır.

Giderek yükselen bir ivmeyle yöneticiler maliyetlerini düşürmek, ürün/hizmet kalitelerini artırmak, kaynaklarının etkin şekilde kullanılmasını sağlamak, idari ve yönetsel sorumluluklarını çözüm ortaklarına devrederek esas faaliyet alanlarına yoğunlaşmak amacıyla tesis yönetimi şirketleriyle iş birliği yapmaktadır.

BSA Tesis Yönetimi; temizlik, teknik bakım, peyzaj/bahçe ve havuz bakımı, çamaşırhane hizmetleri, personel tedariki, bordrolama ve bu konularla ilgili danışmanlık ihtiyacınız için yanınızda. Tesisiniz için ihtiyaç duyduğunuz hizmetleri tekli ya da çoklu olarak sağlamaktadır.