TEKNİK HİZMETLER

İşletmeler giderek yükselen bir ivmeyle maliyetlerini düşürmek, ürün/hizmet kalitelerini artırmak, kaynaklarının etkin şekilde kullanımını sağlamak, idari ve yönetsel sorumluluklarını çözüm ortaklarına devrederek esas faaliyet alanlarına yoğunlaşmak amacıyla tesis yönetimi şirketleriyle iş birliği yapmaktadır.

Tesis makine, cihaz ve sistem performansının takibi, mevzuata uygunluğunun sağlanması, gerekli test ve muayene işlemlerinin gerçekleştirilmesi, arızaların giderilmesi, arıza önleyici bakım çalışmalarının yapılması ve sistemin ilk günkü gibi çalıştırılması gerekmektedir. BSA teknik hizmetler, tesis teknik sistemlerinin işletilmesi ile ilgili tüm çalışmaları yürütmektedir.

Verimli ve Güvenli

Tesis sistemlerinin verimli ve güvenli şekilde işletilmesi, çalışanlarınızın verimliğini artmasına ve iş kazası risklerinin azalmasına yardımcı olur.

Artan Zaman, Azalan Risk

Teknik sistemlerin işletilmesinde dış kaynak kullanımı işletmelerin temel yeteneklerine odaklanmasını sağlar. Uzmanlık, azalan riski beraberinde getirir.