ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Tüm proseslerimizde doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımını esas alır, çevreye duyarlı çalışmalar yürütürüz. Hali hazırda uygulanan iş metotlarımızın en efektif sonuçları üretilebilmesi adına faaliyetler gerçekleştirir, sürekli iyileştirmeler yaparız.  Müşteri beklentilerini ön planda tutar, ürettiğimiz kaliteli hizmetlerin müşterilerimizin memnuniyetini artırmasını sağlarız.

Çalışmalarımızı ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 – ISO 10002 standartlarına uyumlu olarak sürdürür ve  dokümante ederiz.

Değişen müşterileri talep ve beklentilerinin eksiksiz şekilde karşılanmasını amaçlarız.

Tüm hizmetlerimizi yeterli sayıda, nitelikli ve tecrübeli personelle, gerekli donanım ve ekipmanla, en efektif ve en doğru maliyetle sunarak müşteri memnuniyetini sağlarız.

Geribildirim ve öneri kültürünü oluşturur ve sürekli iyileştirmeyi temel ilke kabul ederiz.

Hizmetlerimizi ve yönetim faaliyetlerimizi gerçekleştirirken tüm standart ve mevzuatlara uyumlu çalışırız.

Teknolojiyi yakından takip eder, iş sistemlerimizi teknolojik gelişmelere uyumlu hale getiririz.

Geliştirdiğimiz eğitim programları ile çalışanlarımızın, işlerinden memnun, yüksek motivasyonlu ve şirkete bağlı olarak hizmet yürütmelerini sağlarız.

Kalite performansımızı artırmak için yönetim sistemlerimizi gözden sürekli geçirir, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle kontrol altına alırız.

Elinizden gelenin en iyisini yapmanız yeterli değildir. Önce ne yapacağınızı bilmelisiniz, sonra elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. William Edwards Deming

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturur, sürekli geliştirmek için eğitimler veririz.

İş kazalarının önlenmesi için, uygun araç, gereç ve teknolojilerden yararlanırız.

Sağlık ve güvenlik tedbirlerimizi değişen şartlara uygun hale getirir ve mevcut durumun iyileştirilmesi adına çalışmalar yürütürüz.

İş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltmak ve ortadan kaldırmak için tüm çalışanlara sağlıklı, güvenli ve ergonomik çalışma ortamları sağlarız.

Sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği sistemi için modeller, hedefler ve yönetim planları geliştiririz.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tabi olduğumuz yasal mevzuatlara uygun hareket ederiz.

Dünyanın herhangi bir yerinde çevreye verilen ciddi boyutlardaki zararın herkesin sorunu olduğunu ve hepimizi tehdit ettiğini kabul etmedikçe, hiç bir etkili önlem alamayız. Peter Drucker

Çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin üzerinde tutar, doğaya ve topluma saygılı çalışırız.

Çevre ile ilgili yayınları takip eder, mevcut kanun ve yönetmeliklere uyarız.

İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yürütürüz.

Çevrenin korunmasına ilişkin amaç ve hedefler doğrultusunda, personellerimize gerekli bilgi ve eğitimler veririz.