6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı; “kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. BSA Şirketler Grubu, kişisel verilerinizin Kanuna uygun olarak alınması, paylaşılması ve gizliliğinin korunması ilgili tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin politika, aydınlatma ve açık rıza metinlerimize aşağıdaki başlıklar üzerinden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ve evrak gönderimleriniz için  kisiselveri@bsagrup.com.tr adresimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz.