Gelecek Dijital Dönüşümde

1.11.2018 VİZYON100 – DİJİTAL DÖNÜŞÜME BAKIŞ

BSA Grup Finans Direktörü Gamze YAPICI, “Dijital teknolojiler insanların hayal gücü gibi sınırsız, yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, blockchain, sanal para, dijital cüzdanlar, büyük veri ve analitiğinin kullanımı ile hayatımızda köklü değişimler söz konusu olacaktır. Kullanıcıların ihtiyaçları ve yaratıcılarının hayal gücü dahilinde hayatımıza hız ve kolaylık getirerek gelişmeye devam ediyor.”

10 YILLIK GELECEĞE BAKIŞI

Önümüzdeki yıllarda da dijital girişim sayısı artacaktır. Oldukça karlı olan bu yatırımlar sayesinde savunma endüstri, eğitim, sağlık, tesis yönetimi, finans, üretim, satış, pazarlama ve kurumsal iletişim gibi birçok alanda yenilikler göreceğiz.

Kripto paralarının kullanım alanının genişlemesiyle birlikte alışkanlıklarımız tamamen değişebilir. Blockchain teknolojisi her ne kadar sanal para ile hayatımıza girse de dış ticaret, uluslararası transfer işlemleri, tedarik zinciri yönetimi, sigortacılık, sağlık gibi alanlarda bu teknolojinin gerçek gücünü göreceğiz. Özel sektör ve devletlerin desteğiyle bu ekosistem için yatırımlar sürecektir.

Sağlık alanında inovatif gelişmeler bizi bekliyor. Hasta verilerinin akıllı cihazlarla entegrasyonu ve depolanması bu verilere kısa zamanda ve kolay erişim imkanı sunacak, robotik teknolojiler ise hızlı, hata payı düşük tanı ve tedaviye olanak sağlayacak.

Her ne kadar kullanımı ile ilgili tartışmalar sürse der İHA, SİHA ve otonom silahların gelişimi, üretimi ve ticaret ile ilgili çalışmalar devam edecek görünüyor.

Siber fiziksel sistemler, artırılmış gerçeklikle ar-ge aşamasında simülasyon üzerinden fizibilite çalışmaları deneyebilir, nesnelerin interneti ile geniş iletişim ağı yaratabilir, cihazların başka cihazlarla haberleşmesini sağlayabilir, robotik teknolojilerle üretim sistemlerini yönetebilir, 3D yazıcılarla daha hızlı prototip üretebiliriz. Dijital fabrikaların önemi artıyor.

Dijital teknolojiler insanların hayal gücü gibi sınırsız, yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, blockchain, sanal para, dijital cüzdanlar, büyük veri ve analitiğinin kullanımı ile hayatımızda köklü değişimler söz konusu olacaktır.

2019 YILINA BAKIŞI

Dijital dönüşümün sadece şirketlerin değil ülkelerin de gündeminde, 2018 yılı farkındalığımızın arttığı bir yıl oldu. Dijital inovasyonlarla birlikte beklentilerimiz de yükseliyor.

Finans sektöründe bankaların fintek ortaklıkları dijital değişime katkı sağlamaya başladı. Fintek yatırımları artarak devam edecektir.

RPA ile dijital iş gücü de hayatımıza girdi. Finans ve sigorta şirketleri başvuru, iptal, ödeme süreçleri, poliçe, hasar süreçleri gibi rutin işlerini bu yazılımlarla yürütmeye başladılar. Bu sayede verimli,  hata payı ve maliyeti düşük işgücü yemin ediliyor. 2019 yılı bu alanda yatırım ve kullanımın yükseleceği bir yıl olabilir.

Akıllı bina otomasyonlarına uygun tasarlanan yapılarla tek merkezden yönetilen, rahat konforlu, enerji verimliliği ve güvenliği yüksek yaşam ve çalışma alanlarına sahip olabiliriz.

Kişiselleşmiş öğrenim, uygulamalı çalışmalar ve 3B eğitimle öğreticiler zaman kazanırken, öğrencilerin yaratıcılık ve iş birliği seviyeleri artacak. Sanal sınıflar, kütüphaneler ve laboratuvarlar sayesinde bilgiye erişim daha kolaylaşacak. Eğitimde dijital yatırımlar devam edecektir.

Dijital teknolojiler kullanıcıların ihtiyaçları ve yaratıcılarının hayal gücü dahilinde hayatımıza hız ve kolaylık getirerek gelişmeye devam ediyor…

http://kitap.vizyon100.com/dijitaldonusumebakis2019/index.asp#p=163