Asgari Ücret ve Bordro Parametreleri (2024)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2024 yılı aylık brüt asgari ücreti 20.002,50 TL, net asgari ücreti ise 17.002,12 TL olarak açıklamıştır. Bu yazıda asgari ücrette meydana gelen %49,111 oranındaki artış sonrası bordro kalemlerinde yer alacak detayları sizin için derledik.

Asgari Ücretli Çalışan Maliyeti

Aylık Brüt Asgari Ücret                       20.002,50

Net Asgari Ücret                                   17.002,13

SGK Primi (İşçi Payı)                              2.800,35

İşsizlik Sigortası Primi (İşçi Payı)             200,03

Gelir Vergisi                                             2.550,32

Uygulanacak Gelir Vergisi                          0,00

Damga Vergisi                                           151,82

Uygulanacak Damga Vergisi                     0,00

Yasal Kesintiler Toplamı İşçi                3.000,38

Asgari Ücretli Çalışan Maliyeti (Emekli)

Aylık Brüt Asgari Ücret                      20.002,50

Net Asgari Ücret                                  18.277,28

SGDP                                                       1.500,19

Gelir Vergisi                                            2.775,35

Uygulanacak Gelir Vergisi                      225,03

Damga Vergisi                                           151,82

Uygulanacak Damga Vergisi                     0,00

Yasal Kesintiler Toplamı İşçi                 1.725,22

İşveren Maliyeti

SGK Primi (İşvereni Payı)                      4.100,51

İşsizlik S. Primi (İşvereni Payı)                400,05

İşveren Maliyeti                                  24.503,06

İşveren Maliyeti (%5 Teşvikli)             23.502,94

İşveren Maliyeti (Emekli)

SGK Primi (İşvereni Payı)                     4.900,61

İşsizlik S. Primi (İşvereni Payı)                    0,00

İşveren Maliyeti                                   24.903,11

İşveren Maliyeti (%5 Teşvikli)                     0,00

SPEK Sınırları

Günlük kazanç alt sınırı             666,75

Günlük kazanç üst sınırı        5.000,63

Aylık kazanç alt sınırı           20.002,50

Aylık kazanç üst sınırı          50.018,90

 


2024 yılı kıdem tazminatı tavanı : 35.058,58


 

Yemek parası (çalışılan gün başına)        157,69

Çocuk yardımı (çocuk başına aylık)        400,05

Aile yardımı (aylık)                                   2.000,25

Özel sağlık sigortaları ve BES               6.000,75

Çırak - öğrenci (aylık)                            10.001,25

Çırak - öğrenci (günlük)                          333,375

Staiyer – Y. Öğrenim (aylık)                 20.002,50

Staiyer – Y. Öğrenim (günlük)                  666,75

Engellilik İndirimi

Birinci derece engelliler için                6.900,00
İkinci derece engelliler için                  4.000,00
Üçüncü derece engelliler için              1.700,00

Muafiyetler

Yemek Yardımı Muafiyeti (Günlük)          170,00
Çocuk Yardımı Muafiyeti (Günlük)           254,90
Çocuk Yardımı Muafiyeti (6 Yaş Üzeri)     127,45

Vergi Dilimi

2024 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri, Resmi Gazete'de yayımlanan 324 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlendi. Tebliğe göre gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2024 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

  • 110.000 TL'ye kadar % 15
  • 230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası % 20
  • 580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL), fazlası % 27
  • 3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL), fazlası % 35
  • 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL), fazlası % 40

Yıllık Toplamlar

Yıllık Brüt Asgari Ücret                     240.030,00

Yıllık Net Asgari Ücret                      204.025,44

Yasal Kesintiler İşçi                             36.004,56

SGK İşveren Payı                                 54.006,72

İşveren Maliyeti                                 294.036,72

SGK İşveren Payı (%5 Teşvikli)           42.005,28

İşveren Maliyeti (%5 Teşvikli)           282.035,28

Yıllık Toplamlar (Emekli)

Yıllık Brüt Asgari Ücret                    240.030,00

Yıllık Net Asgari Ücret                       218.427,30

Çalışan SGDP                                        18.002,28

Gelir Vergisi                                            3.600,42

SGK İşveren Payı                                 58.807,32

İşveren Maliyeti                                  298.837,32