İş Sağlığı ve Güvenliği

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ (OHSAS) POLİTİKAMIZ
BSA Şirketler Grubu, çalışanların güvenli, sağlıklı ve mutlu çalışma ortamına sahip olmaları için “Önce Sağlık ve Güvenlik” prensibini benimsemiştir. Buna bağlı olarak;
⦁ Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini oluşturmayı ve sürekli geliştirmek için eğitimler vermeyi,
⦁ Risklerin önlenmesi için, uygun araç, gereç ve teknolojilerden yararlanmayı,
⦁ Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi adına çalışmalar yapmayı,
⦁ İş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltmak ve ortadan kaldırmak için tüm çalışanlara sağlıklı, güvenli ve ergonomik çalışma ortamları sağlamayı,
⦁ Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi için modeller, hedefler ve yönetim planları geliştirmeyi,
⦁ İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tabi olduğumuz yasal mevzuatlara uygun hareket etmeyi,
⦁ İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarımızla örnek bir şirket olmak için tüm gücümüzle çalışmayı taahhüt ederiz.

Category
Politikalarımız