Çevre

BSA Şirketler Grubu, tüm proseslerinde doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımını esas alan, çevreye duyarlı çalışmalar yürütür.

 

  • Çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin üzerinde tutarak, doğaya ve topluma saygılı çalışmayı,
  • Çevre ile ilgili yayınları izleyerek, mevcut kanun ve yönetmeliklere uymayı,
  • İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yürütmeyi,
  • Çevrenin korunmasına ilişkin amaç ve hedefler doğrultusunda, personellerimize gerekli bilgi ve eğitimler vermeyi taahhüt ederiz.
Category
Politikalarımız