Çevre

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
⦁ BSA Şirketler Grubu, proseslerinde doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan, çevreye duyarlı çalışmalar yürütür. Çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin üzerinde tutarak, doğaya ve topluma saygılı çalışmayı,
⦁ Çevre ile ilgili yayınları izleyerek, mevcut kanun ve yönetmeliklere uymayı,
⦁ İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yürütmeyi,
⦁ Çevrenin korunmasına ilişkin amaç ve hedefler doğrultusunda, personellerimize gerekli bilgi ve eğitimler vermeyi taahhüt ederiz.

Category
Politikalarımız