Category
Innovation, Temizlik, Vision, Yonetim

Globalleşmenin bir sonucu olarak artan rekabetin maksimum seviyede karşılanabilmesi, kurum yöneticilerini asli faaliyet alanları ile daha fazla meşgul olmaya ve kıt kaynaklarla verimli bir şekilde hizmet ihtilaçlarını karşılamaya yöneltmektedir. Dış kaynak kullanımı işletme yönetiminde sıklıkla başvurulan bir tekniktir. İşletmeler bu tekniğe asli konularının dışında kalan süreçleri için uzun yıllardır başvurmaktadır.

 

25 yılı aşkın tecrübesi ile BSA Grup Profesyonel Temizlik Hizmetleri; güvenilir, etkin, sürdürülebilir, insan sağlığı ve çevre bilinci yüksek çalışma yöntemleriyle sektöre farklı bir bakış açısı getirmektedir. Teknolojik altyapımızla fayda maksimizasyonu sağlar, iş ortaklarımıza çözüm üretir, dezenfektan etkili kimyasallar sayesinde bulaş riskiyle etkin şekilde mücadele ederiz.

 

Müşteri beklentilerinin sadece karşılanması değil aynı zamanda aşılmasını amaçlayan, ekip çalışmasını destekleyen, örgütteki tüm birim ve faaliyetlerin gözden geçirilmesini, iyileştirilmesini gerçekleştirmeye dönük bir yönetim anlayışına sahibiz. Önceliğimiz kaliteden ödün vermeden hizmet devamlılığı sağlamak, değişen-çeşitlenen ürünler ve akıllı teknolojiler sayesinde mevcut standartların sürekli iyileştirilmesi, hizmetlerimiz ile ilişkili tüm yenilikleri takip ederek bu yenilikçi modelleri organizasyonun tamamına uygulamaktır.