BSA Şirketler Grubu, tüm proseslerinde doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımını esas alan, çevreye duyarlı çalışmalar yürütür.

 

BSA Şirketler Grubu, müşteri beklentilerinin sadece karşılanması değil aynı zamanda aşılmasını amaçlayan, ekip çalışmasını destekleyen, örgütteki tüm birim ve faaliyetlerin gözden geçirilmesini, iyileştirilmesini gerçekleştirmeye dönük bir yönetim anlayışıdır. 

 

  

 

 

BSA Şirketler Grubu, çalışanların güvenli, sağlıklı ve mutlu çalışma ortamına sahip olmaları için “Önce Sağlık ve Güvenlik” prensibini benimsemiştir.